עברית English
המלצות עלינו באתר...
היכנסו כדי לקרוא המלצות ולהתרשם מאיתנו...
[לידיעה המלאה]
טיפים ללימוד שפות בעמוד הבית
מהיום תוכלו למצוא בעמוד הבית טיפים ללימוד שפות ופיסות מידע תחת הכותרות "משהו ...
[לידיעה המלאה]
 

תקנון ונהלי הרשמה לקורסי שפות | Language Links

אנא קראו בעיון את הנהלים כדי להימנע מאי-נעימות בעתיד.

1. תנאי הרשמה כלליים

א. ההשתתפות בלימודי השפה ב-Language Links  מותרת לנרשמים לקורסים שהסדירו את התשלום עבור הקורסים אליהם נרשמו. מועמדות ומועמדים לקורסים חייבים להיות בני 16 לפחות. לקורסי נוער מתקבלים מועמדים החל מגיל 12.

ב. על הנרשמים לשלוט באלף-בית של השפה הנלמדת ואם לא, הם יידרשו להשתתף בקורס הכנה מתאים. בקורסי עברית קצרי-מועד לתיירים לא תידרש ידיעת האלף-בית העברי.

ג. כל קורס מתחיל בסדנת הכנה הייחודית ל-Language Links. סדנא זו תלמד אתכם כיצד ללמוד שפה באופן יעיל מבחינת דרכי התארגנות, מיומנויות למידה ואסטרטגיות לימוד שפה זרה. אנחנו חוזרים על האסטרטגיות הללו ומוסיפים להן גם במהלך הקורסים עצמם. במסגרת הסדנא תקבלו מאיתנו במתנה ערכת לימוד שתסייע לכם לארגן את לימודיכם.

ד. השתתפות בקורס ברמה הבאה מותנית בחוות דעת המורה ובציון של לפחות 70 במבדק סיום בסופו של כל קורס, תוך שיתוף התלמיד בשיקולי השיבוץ לקורס. במהלך הקורס יתקיימו מבדקים קצרים שיעזרו לכם להעריך את התקדמותכם.

ה. תוכלו להירשם לפי נוחותכם:

1. בטלפון או בפקס: 03-6043288 בימים א-ה, בשעות 20:00-10:00, וביום שישי בשעות 08:00-14:00, או באתר http://www.language-links.com ברישום עצמי באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

2. באופן אישי: במשרדLanguage Links  או באתר הקורס, במזומן או בכרטיס אשראי או בהמחאות.

3. נרשם מתחת לגיל 18 חייב לצרף לטופס ההרשמה מכתב הסכמה מהוריו להרשמתו ב- Language Links.

2. תנאי תשלום

א. ההשתתפות בקורס תתאפשר רק לאחר הסדרת התשלום. יש להשאיר מספר כרטיס אשראי לביטחון. כרטיס האשראי לא יחויב ללא הסכמת הנרשם.

ב. ניתן לשלם בתשלומים לפי תנאי ההסכם עם חברת כרטיס האשראי. 1. בהסדר רגיל: בתשלום אחד או בתשלומים כפי שנקבע בקורס. 2.בתשלומים בהסדר קרדיט: הסדרי תשלום אלה הם בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, Language Links אינו אחראי לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה. התשלום בהסדר קרדיט אפשרי רק בתחום מסגרת האשראי שיש לבעל הכרטיס, וכרוך בחיוב בריבית בהתאם לשיעורים ולמועדים כפי שייקבעו על-ידי הבנק/חברת האשראי.

ג. תשלום בהמחאה/בהמחאות: בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים שווים עד למספר התשלומים שנקבע בקורס. תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע לפני תחילת הקורס או ליום ההרשמה (המאוחר מבין שני המועדים). בכל מקרה תאריך ההמחאה האחרונה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס. את ההמחאות יש לרשום לפקודת "נואל דונסקי" , ולצרף את כולן לטופס ההרשמה.

ד. בהתחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר: יש לצרף לטופס ההרשמה מכתב התחייבות רשמי של מקום העבודה או הגורם המשלם האחר. המכתב יכלול את שם מוסמך החתימה וחתימתו, חותמת של מקום העבודה, מספר ח"פ/ע"מ (אם אין, יש לרשום מספר תיק ניכויים במס הכנסה), וכן התחייבות לתשלום ל-Language Links בגין שכר לימוד ותשלומים אחרים, כמתחייב מנוהל ההרשמה.

ה. מספר תשלומים: ניתן לשלם במזומן בתשלום אחד (הנחת מזומן 5%) או בכרטיס אשראי (2 עד 3 תשלומים לקורס שעלותו עד 3000 ש"ח; 4 תשלומים בקורס שעלותו מעל 3000 ש"ח; 5 תשלומים בקורס שעלותו מעל 6000 ש"ח).

3. מחירים

א. המחירים המופיעים באתר שלLanguage Links  בעת ההרשמה הם המחירים התקפים.

ב. ספרי הלימוד אינם כלולים במחיר הקורס ותשלום עבורם נעשה בנפרד מעלות הקורס.

ג. ברוב הקורסים ספרי הלימוד משמשים את התלמיד ב-2 עד 3 קורסים עוקבים ואליהם נוספים חומרי לימוד אשר עלותם כלולה במחיר הקורס.

ד. עלות הקורס כוללת דמי הרשמה בסך 100 ₪ הכוללים תשלום עבור מבדק שיבוץ לרמות. דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול קורס לפי התקנון, ותוצאת מבדק המיון תקפה ל-6 חודשים.

4. ביטול השתתפות בקורס ותנאים להחזר תשלום

להלן נהלי ביטול ההרשמה לקורסים ב-Language Links:

א. בקשה לביטול השתתפות בקורס תעשה בכתב (או בדואר אלקטרוני) למשרד Language Links בכתובת: info@language-links.com. בקשת הביטול תיחשב כנקלטה רק לאחר קבלת אישור חוזר מהמשרד.

ב. בגין כל בקשה לביטול השתתפות בקורס, שנקלטה עד 48 שעות לפני המפגש הראשון של הקורס, יגבהLanguage Links  דמי ביטול בגובה של 100 ₪. במקרה בו הוגשו בקשות ביטול בגין מספר קורסים Language Links יגבה דמי ביטול בגובה של 100 ש"ח בגין כל קורס שנרכש. (לדוגמא: מי שרכש חבילה של שלושה קורסים ישלם 300 ₪ דמי ביטול.

ג. בגין כל בקשה לביטול השתתפות בקורס, שנקלטה בין 48 שעות לפני המפגש הראשון של הקורס ועד ל24 שעות לאחר המפגש השני של הקורס, יגבהLanguage Links  דמי ביטול בשיעור של 20% ממחיר הקורס וכן דמי ביטול בסך 100 ₪. במקרה בו הוגשו בקשות ביטול בגין מספר קורסים שנרכשו כחבילהLanguage Links  יגבה בנוסף עוד 100 ₪ דמי ביטול לכל קורס. (לדוגמא: מי שרכש חבילה של שלושה קורסים, ישלם 20% ממחיר קורס שהתחיל ובנוסף 300 ₪ דמי ביטול לשלושה קורסים.)

ד. אין החזר על בקשת ביטול השתתפות בקורס שנקלטה יותר מ-24 שעות לאחר המפגש השני של הקורס, ובמקרה זה Language Links  יגבה את מלוא העלות (100% ממחיר הקורס). לא תהיה אפשרות להשתמש בשכר הלימוד ששולם עבור קורס אחר במועד מאוחר יותר.

ה. אין החזר כספי על חומרי לימוד.

ו. שיעור פרטי שלא יבוטל 24 שעות לפחות לפני מועדו יחויב בתשלום מלא.

ז. במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי-צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך 21 יום לכל הפחות יש לפנות מידית למשרד - Language Links,בכתב או בדואר אלקטרוני ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף לשיקול דעתו של Language Links.יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.

5. שיבוץ לקורס | גודל הכיתות | רמות הקורסים

א. שיבוץ לקורס ברמה מסוימת נעשה בהתאם למבדק קביעת רמה ב-Language Links.אם המבדק לקביעת רמה או הלימודים בקורס התקיימו לפני מעל ל-6 חודשים, יש לעשות מבדק שיבוץ חדש. המבדק אורך עד כ-45 דקות. יש לתאם מראש מועד למבדק רמה בטלפון: 03-6043288

ב. הקורסים שלנו מתבססים על רישום של לפחות 6 תלמידים ולא יותר מ-12. אם עד תחילת הקורס נרשמו פחות מ-6 תלמידים לקורס, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להחליט אם לקיים או לבטל קורס זה, או לדחותו. במידת האפשר, לנרשמים תוצע האפשרות להצטרף לקורס אחר, להצטרף לקורס זהה במועד מאוחר יותר או לקבל החזר מלא של התשלום למעט דמי ההרשמה. במידה והמתעניינים ירצו בכך, תהיה אפשרות לקיים את הקורס גם עם פחות מ-6 נרשמים במחיר קבוצת פרימיום.

ג. הקורסים ב- Language Linksתואמים לרמות הלימוד על פי המדד האירופי להערכת שפות (CEFR). רמותA2  A1, כוללות שני קורסים סטנדרטיים של 72 שעות אקדמיות כל אחד. רמות  B1, B2, C1, C2 כוללות שלושה קורסים סטנדרטיים של 72 שעות אקדמיות כל אחד. שעה אקדמית מושתתת על 45 דקות.

ד. תכני הקורסים נקבעים לפי השיקולים המקצועיים של Language Links.

ה. משוב שביעות רצון יועבר באמצע הקורס ובסופו ובאמצעותו יוכלו התלמידים לשתף אותנו בהערות ובהארות לגבי הקורס. נשמח לשמוע מכם לגבי כל עניין או בעיה שעולה במהלך הקורס, תחילה דרך מורה הקבוצה או דרך המשרד.

6. אישור השתתפות בקורס

תנאי לקבלת אישור השתתפות בדמות תעודה המעידה על רמת הקורס הוא נוכחות בלפחות 80% מהשיעורים.

7. כללי התנהגות והתנהלות במהלך הקורס

א. התלמידות והתלמידים נדרשים לשמור על כללי התנהגות ראויים במהלך הקורסים ב-Language Links שיאפשרו לימודים באווירה נעימה. יש להגיע בזמן, לכבות סמארטפונים ושאר מכשירים מרעישים, להשתתף באופן פעיל בשיעור ולהקשיב זה לזה בכבוד.

ב. Language Links שומר לעצמו את הזכות להרחיק משתתפים שפוגעים באווירת הלימודים ללא מתן החזר כספי כלשהו.

ג. התלמידים יודעים שכדי להצליח בקורס ולשפר את מיומנויות השפה שלהם עליהם להגיע לכל המפגשים ולהשלים תכנים של מפגש שהחמיצו. וכן עליהם להשתתף בפעילויות בשיעור ולבצע מטלות בבית. חלק מהמטלות ייבדקו בכיתה וחלק ייבדקו על ידי המורה. המטלות לבית יפורסמו בקבוצת ה-whatsapp של הקורס.

8. הגדרות

קורס:

קבוצה של מפגשים בימים ובשעות קבועים בתאריכים קבועים הנקבעים מראש.

התשלום מתבצע מראש בשלמותו או בתשלומים, במזומן או בכרטיס אשראי.

לא ניתן לשנות את תאריכי המפגשים אלא בתיאום מלא מול מורה הקורס, התלמידים והמשרד.

הקורס יכול להיות בקבוצה או "אחד-על-אחד" בקורס פרטי.

תכני קורס פרטי מותאמים באופן אישי לצרכי הלקוח.

שיעור פרטי:

מפגש חד-פעמי או רב-פעמי הנקבע עם תלמיד אחד עד שלושה תלמידים בימים ובשעות משתנים וגמישים.

התשלום מתבצע בסוף כל שיעור פרטי במזומן או במסגרת כרטיסייה.

ניתן לשנות את מועד השיעור הפרטי בהתרעה של 24 שעות לפני שעת השיעור בטלפון או באימייל.

שיעור פרטי שלא יבוטל 24 שעות לפחות לפני מועדו יחויב בתשלום מלא.

תכני שיעור פרטי מותאמים באופן אישי לצרכי הלקוח.

9. האחריות של Language Links | כוח עליון

אחריות Language Links וצוות העובדים מוגבלת למקרים של כוונה תחילה ורשלנות חמורה. Language Links אינו אחראי לגבי הפסד לימודים מחמת התערבות כוח עליון (כגון אסון טבע, אש, הצפה, מלחמה, סגירה בצו הרשויות או נסיבות אחרות שמעבר לשליטת הצדדים).

10. עדכונים לנהלי התקנון

א. Language Links שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים ותכניות הלימודים, בלי למסור על כך הודעות אישיות.

ב. שינויים בלתי צפויים: במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף-על-פי שהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה ל-Language Links. שינויים בלתי צפויים אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהי כלפי Language Links.

ג. הנוסח העדיף והמחייב של התקנון הינו זה המופיע באתר http://www.language-links.com.

למידע על מועדי הפתיחה של הקורסים הבאים, לחצו כאן.